Bywyd iach, Cymru iach

Prosiect Cymru gyfan yw Pencampwyr Iechyd i helpu staff GIG Cymru i fod yn fodelau rôl mwy effeithiol ac yn hyrwyddwyr negeseuon iechyd cyhoeddus.
Mae’n adeiladu ar yr egni yn sgil Gemau Olympaidd 2012 a phwyslais strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd’ Llywodraeth Cymru ar yr angen i staff gymryd mwy NHS Wales Logoo ran mewn iechyd cyhoeddus.
 

Croesi'r Llinell Derfyn

Wrth i'r her Pencampwyr Iechyd ddirwyn i ben, darllenwch storïau am lwyddiannau a chyflawniadau rhyfeddol y mae'r cyfranogwyr wedi eu rhannu â ni
Champ man
  • Yn eich sefydliad
    Beth sy’n digwydd yn eich sefydliad a’ch ardal chi i’ch helpu wrth i chi geisio gwella eich iechyd
w Champions for Health

Newyddion